De Schoolclub D.LS. interviewde Willy Scholte in  febr. 1968

Het interview geeft een aardig beeld van hoe Willie toen naar de wereld keek.

 

Als ik binnenkom zit hij in zijn stoel, W. Scholte; 37 jaar, hobby en beroep geluidsversterking
en platen verkopen.
Favoriete groepen zijn Rolling Stones, John Mayal and the bluesbreakers, Jefferson Airplane
en de Bee Gees.

 

Vraag: Wat is de gemiddelde leeftijd van de kopers?
antw.: 18 jaar.
Vraag: Wat is het best verkochte muziekblad?
antw.: Muziek Expres.
Vraag: Kunt u mij de inkoopprijs van de platen zeggen?
antw.: Ik kan het wel, maar ik doe het liever niet.
Vraag: Houdt u van klassieke muziek?
antw.: Jawel, mijn favoriete componisten zijn Händel en Mozart.
Vraag: Wat is het beste radiostation?
antw.: In Nederland Veronica. In buitenland Caroline.
Vraag: Wie wordt wereldkampioen hardrijden op de schaats?
antw.: Naam kan ik niet zeggen maar ik denk een Rus of een Noor.
            De beste Nederlander wordt Ard Schenk.
Vraag: Wie wordt Nederlands voetbalkampioen?
antw.: Die club uit Amsterdam.
Vraag: Wat zijn uw favoriete sporten?
antw.: Voetbal en vooral zwemmen.
Vraag: Wat vind u van Heintje?
antw.: Niet zo’n muzikaal wonder. Er zijn genoeg jongens die net zo goed kunnen zingen.
            Als de platenmaatschappij meer van dergelijke jongens ging beluisteren dan kwam men
            tot de ontdekking dat veel van zulke jongens goed kunnen zingen. En het gaat met hem
            net als met Robertino, over enkele jaren hoor je er niets meer van.
            Beatles? Ik ben niet zo Beatleachtig. Ze hebben wel enkele goede composities gemaakt
            maar ze maken er echt een handels business van. Ze hebben o.a. veel studiotrucs en
            strijkorkesten wat andere groepen niet hebben.
            Heikrekels? Afschuwelijk.
            Procol Harum? Uitstekend.
Vraag: Doet men in Drachten genoeg voor de jeugd?
antw.: Ik ben in Drachten geboren en zou niet graag uit Drachten vandaan gaan, maar naar mijn idee
            moesten er eens wat jongere mensen in het gemeentebestuur komen. Het tegenwoordige
            bestuur is enigszins ouderwets. In verhouding met de industrie doet men weinig voor de
            jeugd.
            Bovendien breken ze het enige gebouw voor de jeugd nog af ook. En als er dan wat  
            georganiseerd wordt dan doet de politie dat. Men legt alles te veel aan banden. Men moet de
            jeugd zelf het initiatief geven. De jeugd moet vrijheid van optreden en handelen hebben.
            Verder moet men zaterdags de scholen sluiten en dan ’s middags sportdagen en ’s avonds
            bals. De jeugd die de hele week gestudeerd heeft moet zich dan ‘s zaterdags kunnen uitleven 
            en ontspannen. Enkele jaren geleden heb ik voor en met D.L.C. verschillende fuiven gegeven
            in “Het Witte Huis” te Olterterp.

            Het was daar altijd zeer gezellig en nooit was daar iemand dronken. De leerlingen waren
            dan soms zo enthousiast dat ze de laatste bus naar Drachten misten. Ik ben wel eens met
            ongeveer 20 jongens die boven, in en op de treeplanken stonden met de Mercedes naar
            Drachten gereden. De rest ging dan met plezier (soms door de sneeuw) naar Drachten
            lopen.
            Een grote handicap is dat de jeugd niet zelf beslist waar de fuiven gehouden worden. Een
            kantine b.v. is niet voor fuiven maar voor overblijven. Ik wil niet beweren dat alles buiten de
            school moet gebeuren maar wel meer dan tegenwoordig, want de leerlingen die 6 dagen van
            de week in de kantine komen willen ook wel eens ergens anders heengaan. In de school geniet
            men nooit zo’n vrijheid als daarbuiten.
            De vroegere rector van het lyceum, de heer Key, was bij de jeugd zeer geliefd. De leerlingen
            genoten onder zijn leiding veel vrijheid, hij toonde veel begrip voor de jeugd. Het was iemand
            waar ik ontzag voor had. Het zal beslist niet gemakkelijk zijn om in zijn voetsporen te treden.
Vraag: Wat vindt u van de schoolconcerten?
antw.: Een goed idee. Men kan het misschien boeiender maken door het te doen zoals de dirigent
            van het New York Filharmonisch orkest Leonard Bernstein het doet. Het kan ook wel
            veelzijdiger door b.v. ook lichtere muziek , jazz, beat e.d. te laten spelen en niet alleen iets
            over de muziek maar ook over de composities en het ontstaan ervan iets te vertellen.
Vraag: Vindt u het juist dat men gedwongen wordt erheen te gaan?
antw.: Nee, het is net als met de kerkgang als men verplicht wordt er heen te gaan gaat men niet met
            plezier. Men zal als men er behoefte aan heeft zelf wel naar de kerk gaan.
            En zo is het ook met schoolconcerten.
Vraag: Gelooft u?
antw.: Ja, ik ben rechtszinnig hervormd (in de volksmond noemt men dit wel de zware cavalerie).
            Hierna gaf W. Scholte van de volgende woorden een definitie.
            A. Forsythe sage – denk ik aan schouwburg.
            B. Hoepla – zinneloos programma.
            C. Johnson – ergens een groot man, hij heeft een enorme verantwoordelijkheid maar toch
                 is het ook ergens een mislukkeling.
            D. Liefde – iets waar een mens niet buiten kan.
            E. TV – ontspanning.
            F. “De Lach” – ondeugend blaadje.
            G. Honderdtweeennegentig – ik ben niet zo sterk in getallen. Ik hoop dat het op zijn minst
                 192 jaar vrede wordt of blijft.
Vraag: Hebt u niet aan Radio Veronica (één-negen-twee) gedacht?
antw.: “Nee”.
             H. Platenhandelaar – zeer interessant beroep.
             I .  Trouwen – erg moeilijk (na enig nadenken). Ik denk er wel eens aan. Ik had getrouwd
                   kunnen zijn , maar ik heb wat pech gehad (maakt verontschuldigend gebaar).
             J.  Okapi – wee ik niet.

Met deze woorden eindigde dit vraaggesprek met W. Scholte.

J.A.V.