Bezetting:

Theo Douma - piano, zang en componist
Wim Douma - gitaar, zang en componist
Zwaanette Dijkstra - saxofoon, accordeon en zang
Erie Dam - drums 
Eckart Dulfer - basgitaar
 
Jaar: 1989 -2011
 
Oerémis startte eind jaren '80 als Bobbies Blues Band met veel liedjes in het Engels. De band was finalist in Liet '92 met het lied Poer. Ook in 1994 bereikte de bluesband de finale. In het midden van de jaren '90 veranderde de naam in Oerémis en werden de nummers volledig Friestalig. De rock & bluesgroep speelde eigengemaakte muziek. Er zijn totaal 4 cd's gemaakt. Vanwege veel buitenlandse reizen van de drummer vanaf 2008 (die niet altijd bij optredens aanwezig kon zijn ) werd de naam aangepast in Douma Douma en de Dokters. 
Na het overlijden van Theo Douma (2011)  maakte Oerémis een nieuwe start als trio. De bezetting was Wim Douma (zang en gitaar), Zwaanette Dijkstra (zang, saxofoon en accordeon) en Erie Dam (percussie).
 
 
Friese Wiki
Oerémis is in Frysk kwintet út de Rottefalle. De band bestiet út de bruorren en húsartsen Theo Douma (tekst, sang, piano en toetseboerd) en Wim Douma (tekst en gitaar), manager Ery Dam (23 july 1951, slachreau), muzykleraresse Zwaanette Dijkstra (saksofoan en akkordeon) en haadredakteur Eckhardt Dulfer (gitaar). Nei fjouwer jier stapte trompettist Simon Slooten út de band en waard ferfongen troch Wim. Hjirtroch waarden de nûmers minder jazz en mear rock, mar kaam der in twadde skriuwer fan tekst en muzyk.
 
Mei it dichtsjen fan it sintsje 'Fan 'e moarn waard ik wekker en ik fielde my net lekker,' wie earne ein jierren tachtich Oerémis berne. De earste 12 jier hieten se noch Bobbies Blues Band en songen se allinnich Ingelsk. Earst mei koartswilich spul mei klisjees út de rock&roll en de blues: drank, froulju, auto's en ellinde yn it algemien. Letter klaam der mear eigen ynbring yn de lietsjes. It meidwaan oan Liet late ta mear Frysk repertoire en de nije namme Oerémis. Neist rock / rhytm & blues bringe se ek ballades. De CD Gjin Nocht is opnomd yn deselde besetting as de earste Siik Stiif en Mislik dat zijn. Optredens wienen der by Liet '92 ( yn de finale mei Poer ), Liet '94 (Tiid) en Liet '96 (Allinich)
 
Discografie:
 
Gjin Nocht (2002)
 
Siik Stiif en Mislik (1999)
 
As memoriam foar sjonger/pianist Theo Douma (31 july 1956 - 13 novimber 2011) ha de leden ein 2011 trije fideoklips opnomd en op YouTube setten